Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

เนื้อหา

โครงการประจำปีการศึกษา 2556

 

ชื่อโครงการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.       โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

อาจารย์สุคนธนาค  ณ  เชียงใหม่

download

2.       โครงการถังขยะ  

อาจารย์สุคนธนาค  ณ  เชียงใหม่

Download

3.       เศรษฐกิจพอเพียง 

อาจารย์สุคนธนาค  ณ  เชียงใหม่

Download

4.       โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในวิทยาลัย

อาจารย์อรรถวัฒน์  ทองเงา

Download

5.       โครงการค่ายอาสา เทอม 1 ปี 2556

อาจารย์กาญจนชัย  ณ  เชียงใหม่

Download

6.       โครงการค่ายอาสา เทอม 2 ปี 2556

อาจารย์กาญจนชัย  ณ  เชียงใหม่

Download

7.       โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

อาจารย์สุวัตน์  สุวรรณกูฏ

Download

8.       โครงการกิจกรรมเอกวรรณฟุตซอลลีค 2556

อาจารย์สุภารัตน์  ยาละศรี

Download

9.       โครงการกีฬา 3 สถาบัน (2556) 

อาจารย์สุภารัตน์  ยาละศรี

Download

10.   โครงการกีฬาสีภายในเอกวรรณ-ปี

อาจารย์สุภารัตน์  ยาละศรี

download

11.   โครงการพี่น้องผองเพื่อน

อาจารย์สุภารัตน์  ยาละศรี

Download

12.   โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

อาจารย์สุภารัตน์  ยาละศรี

Download