Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องยื่นแบบคำขอกู้กยศ.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

     ให้นักศึกษาที่กู้กยศ.ทุกระดับชั้น ส่งแบบคำขอกู้กยศ.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน  ส่งฝ่ายกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2563 นี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ สำหรับนักศึกษากู้ กยศ.

 

ติดต่อสอบถาม

ส่งที่ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 93 ม.10 ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

ธุรการโทร 0-4552-4529

อ.สมคิด นามสิงห์ษา 0-8530-33204