Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวกิจกรรม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกคำสั่งให้ปิดสถานศึกษาชั่วคราว ทำให้นักศึกษาไม่สามารถมาเรียนที่วิทยาลัยฯได้ เพื่อความปลอดภัยของคณะครูบุคลากรและนักศึกษาในความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัสและแพร่เชื้อเป็นวงกว้างนั้น ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณจึงเล็งเห็นว่าให้นักศึกษาภาคเช้า(จ.-ศ.) เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุก platform เช่น Android, IOS, Windows และ MacOS  เริ่มเรียนออนไลน์วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ตามตารางที่แนบไว้

 

ตารางเรียนออนไลน์

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams (สำหรับคอมพิวเตอร์)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams (สำหรับสมาร์ทโฟน)

 

 

ติดต่อ...

 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ