Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวกิจกรรม

 

     

     ขอแสดงความยินดี  กับชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ที่ได้เข้าประกวดนำเสนอผลการดำเนินงาน ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ที่อิมแพคเมืองทองธานี ในปี 2563