Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวกิจกรรม


Congratulations2020...เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 19 ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยมี ดร.เอกอนันต์ ณ เชียงใหม่เป็นประธานในพิธีซึ่งในปีการศึกษานี้มีที่สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 184 คน  ได้แก่

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)จำนวน 151 คน โดยแบ่งเป็น

-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 131 คน

-สาขางานการบัญชี จำนวน 18 คน

-สาขาการตลาด จำนวน 2 คน

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)จำนวน 33 คน โดยแบ่งเป็น

-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 31 คน

-สาขาการบัญชี จำนวน 2 คน

    ภายในงานยังมีการประกวดดาว/เดือน(หนุ่มหล่อสาวสวย)ของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าประกวด โดยนับคะแนนจากหัวใจที่ผู้ร่วมงานได้มอบให้และยังมีการแสดงของรุ่นน้องปวช.1,ปวช.2และปวส.1 ร่วมแสดงความยินดีแก่รุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาอีกด้วย

 

  

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมคลิกEP.1

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมคลิกEP.2