Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวกิจกรรม

 

เอกวรรณเกมส์ 2562

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้จัดงานกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุทธิเชษฐ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณเป็นประธาน ซึ่งเอกวรรณเกมส์จัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ โดยการแข่งขันกีฬานั้นมีทั้งหมด 2 สี มีการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน พร้อมแลกของขวัญ  บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน