Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวกิจกรรม

     

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้จัดกิจกรรมนิทรรศการสร้างสรรค์ วิชาการสร้างชื่อประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีธีมงานคือ "Colorful" โดยมีผู้อำนวยการ สุทธิเชษฐ ณ เชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมได้มีการแสดงประกวดร้องเพลง จัดโชว์นิทรรศการทางวิชาการตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา และมีการออกร้านขายของ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวชปีที่ 2 ซึ่งมีทั้งหมด 8 ร้าน ทั้งนี้ยังมีการประกวดการแต่งกายดีเด่นตามธีมงาน "Colorful" อีกด้วย