Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

เนื้อหา

โครงการนวัตกรรมระดับชั้น ปวส.ปีที่2 ประจำปีการศึกษา 2557

ชื่อโครงงาน

เอกสาร

1.     โครงการการศึกษาการสร้างอนิเมชั่นการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวและเสียง

Download

2.     โครงการการศึกษาการสร้างอนิเมชั่นตัดต่อรูปภาพและการเคลื่อนไหว 

Download

3.     โครงการการสร้างอนิเมชั่นตัวการ์ตูนและการเคลื่อนไหวร่วมกับฉากด้วย

Download

4.     โครงการการศึกษาการสร้างระบบร้านเช่าชุดแต่งงานด้วย โปรแกรม Joomla

Download

5.     โครงการร้านขายรองเท้า

Download

6.     โครงการร้านขายเครื่องสำอาง

Download

7.     โครงการร้านขายโทรศัพท์

Download

8.     โครงการร้านขายคอมพิวเตอร์

Download

9.     โครงการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 

Download

10.   โครงการเว๊บไซค์ขายโซฟาแต่งบ้าน

Download

11.   โครงการเว็บหนังออนไลน์

Download

12.   โครงการเว็บไซค์การเกษตร

Download

13.   โครงการเว็บไซค์อาหารเพื่อสุขภาพ

Download

14.   โครงการระบบการเช่าคืนหนังสือ

Download

15.   โครงการ การศึกษาการสร้างอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม  Adobe Flash Cs6

Download

16.   โครงการ การสร้างแอคชั่นสคริปต์ เกมส์จับถูกผิด

Download

17.   โครงการ การสร้างแอคชั่นสคริปต์ เกมส์โลกร้อน

Download

18.   โครงการการสร้างแอคชั่นสคริปต์ เกมส์คำสั่งเวลา

Download

19.   โครงการการสร้างแอคชั่นสคริปต์ เกมส์โปรแกรมเพลง

Download