Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

เนื้อหา

โครงการนวัตกรรมระดับชั้น ปวช.ปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2557

 

ชื่อโครงการ

เอกสาร

1.     การศึกษาการสร้างเว็บไซต์ร้านขายกระเป๋า

Download

2.     การศึกษาการสร้างเว็บไซต์ร้านขายโทรศัพท์มือถือ

Download

3.     การศึกษาการสร้างเว็บไซต์ร้านขายนาฬิกา

Download

4.     การศึกษาการสร้างเว็บไซต์ร้านขายสัตว์เลี้ยง

Download

5.     การศึกษาการสร้างเว็บไซต์ร้านขายอุปกรณ์กีฬา

Download

6.     การศึกษาการสร้างเว็บไซต์ร้านขายอุปกรณ์สำนักงาน

Download

7.     บทเรียนออนไลน์ Adobe Photoshop CS3

Download

8.     ระบบงานร้านขายส่งสินค้า

Download

9.     ระบบงานร้านขายส่งสินค้า OTOP

Download

10.   ระบบเช่าห้องพัก

Download

11.   ระบบเช่า VCD

Download