Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวกิจกรรม

 
     เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EVC Robot 2019 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ  เพื่อชิงเงินรางวัลทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีโรงเรียนที่สนใจและเข้าร่วมทั้งหมด 11 โรงเรียน 
 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
#โรงเรียนบ้านหนองคล้า
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
#โรงเรียนบ้านโนนดู่
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
#โรงเรียนหนองสามสีหนองดินดำ
 
รางวัลชมเชย ได้แก่
-โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
-โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย
-โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา
-โรงเรียนบ้านโพนทอง
-โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น
-โรงเรียนบ้านโนนกุง
-โรงเรียนบ้านภูเขาขาม