Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวกิจกรรม

 

 

         เมื่อวันที่ 16-19 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้จัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่  ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งปีนี้ไปศึกษานอกสถานที่ ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์