Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวกิจกรรม

 

          14 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ  ได้เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอำนาจเจริญ  และได้รับโอกาสจาก สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานให้เข้าร่วมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ ๑๐๑ อาชีพ

#ทำดีเพื่อพ่อ