Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวกิจกรรม

      

          เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารสถานศึกษา ยุค 4.0 โดยมี นายธีระพันธ์ พุทธสวัสดิ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาและมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ของสถานบันในเครือเอกวรรณได้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณ จ.ยโสธร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา จ.หนองคาย วิทยาลัยเอกปัญญาหริภุญไชย จ.ลำพูน และ วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง จ.เชียงใหม่